5
 

pijlcontact
Stichting Natuurbank Overijssel
Postbus 206
7480 AE Haaksbergen

T 06-14435700
E info@natuurbankoverijssel.nl

Effectstudie natuurwaarden en vliegtuigen

Natuurbank Overijssel heeft opdracht gekregen van Luchtsportcentrum Overijssel om het effect van een nieuw aan te leggen vliegveldje voor Micro Light Aircrafts (MLA's) en paramoteurs inzichtelijk te maken. het gaat daarbij onder andere om het effect van geluid en vliegbewegingen op Natura 2000-gebied en de Ecologische Hoofdstructuur.

De uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan buitengebied. De rapportage is eind oktober 2013 gereed. Bij dit project is naast de gemeente Zwarte Waterland ook de Provincie Overijssel betrokken.

 

 
 
 
by Sitework