5
 

pijlcontact
Stichting Natuurbank Overijssel
Postbus 206
7480 AE Haaksbergen

T 06-14435700
E info@natuurbankoverijssel.nl

Blauwe parels in de EHS van ZO-Twente

Natuurbank Overijssel heeft in 2010 het rapport 'Blauwe parels in de EHS in Zuidoost-Twente' opgesteld. In opdracht van de provincie Overijssel is in het kader van dit project een ambitiekaart voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgesteld. Eén van de doelsoorten voor deze studie is het Gentiaanblauwtje. Op basis van een metapopulatiemodel wordt gestreeft naar de instandhouding en versterking van de lokale populatie van deze sterk bedreigde dagvlinder (De Vlinderstichting 2010).  

In 2011 wordt in samenwerking met de lokale terreinbeherende organisaties zoals Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landgoed Het Lankheet, een verdere uitwerking gemaakt van deze studie. Natuurbank Overijssel coördineert het verzamelen van relevante veldbiologische gegevens in ZO-Twente en zal gericht onderzoek uitvoeren in zogenaamde 'witte gebieden'. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het Gentiaanblauwtje en de Klokjesgentiaan.
 
 
by Sitework