5
 

pijlcontact
Stichting Natuurbank Overijssel
Postbus 206
7480 AE Haaksbergen

T 06-14435700
E info@natuurbankoverijssel.nl

Overige werkzaamheden

Natuurbank Overijssel richt zich op het verzamelen van veldbiologische gegevens en schrijft zelf geen beheer- en inrichtingsplannen voor de groene ruimte. Wij zijn van mening dat dit op gespannen voet staat met de doelstelling van onze organisatie, namelijk het verzamelen van veldbiologische gegevenst.b.v. natuurbescherming. Dit zijn eigen verzamelde gegevens en gegevens van andere (amateur) veldbiologen/adviesbureaus.

Wij werken samen met een aantal erkende regionale adviesbureaus die dit wel dergelijke adviezen opstellen. Wij verwijzen u graag door naar deze bureaus. Neem voor meer informatie gerust met ons contact op.
 
 
by Sitework