5
 

pijlcontact
Stichting Natuurbank Overijssel
Postbus 206
7480 AE Haaksbergen

T 06-14435700
E info@natuurbankoverijssel.nl

Ecologische projectbegeleiding

In een verleende ontheffing op de Flora- en faunawet worden door het ministerie van LNV (Dienst Regelingen) eisen gesteld aan de uitvoering van werkzaamheden (compenserende of mitigerende maatregelen). Bij veel projecten betreft dit ook het verzorgen van ecologische projectbegeleiding bij de uitvoer van werkzaamheden. Natuurbank Overijssel heeft de expertise om een ecologisch protocol te schrijven en toezicht te houden op de uitvoering hiervan.

Natuurbank Overijssel verzorgt de ecologische projectbegeleiding bij de uitvoer van werkzaamheden zoals sloop en graafwerkzaamheden, bomenkap, renovatiewerkzaamheden aan gebouwen en het uitbaggeren van sloten.
 
 
by Sitework