5
 

pijlcontact
Stichting Natuurbank Overijssel
Postbus 206
7480 AE Haaksbergen

T 06-14435700
E info@natuurbankoverijssel.nl

Veldbiologisch onderzoek

Veldbiologisch onderzoek
Het verrichten van veldbiologisch onderzoek is de hoofdactiviteit van Natuurbank Overijssel. Veldbiologische gegevens leren ons veel over de actuele natuur- en landschapswaarden. Onze onderzoekers zijn gespecialiseerd in verschillende soortgroepen. Natuurbank Overijssel beschikt over alle benodigde vergunningen en ontheffingen om onderzoek te mogen doen. De volgende onderzoeken worden door Natuurbank Overijssel uitgevoerd;

Flora & Vegetatie
Onze vegetatieonderzoekers zijn zeer ervaren met het uitvoeren van vegetatiekarteringen en het maken van vegetatieopnamen. Onze onderzoekers maken daarbij o.a. gebruik van GPS-handheldcomputers voor een accurate invoer van waarnemingen.

Zoogdieren
Verspreidingsonderzoek naar zoogdieren is niet altijd even makkelijk. Naast sporenonderzoek wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen zoals cameravallen, batdetectors, boomcamera's, endoscopen en geluidsapparatuur. Wij beschikken o.a. over een ervaren en deskundig vleermuizenonderzoeker.Natuurbank Overijssel werkt mee aan het verspreidingsonderzoek voor de zoogdierenatlas van Overijssel.

Vissen en amfibieƫn
Verspreidingsonderzoek naar vissen. Indien nodig beschikken wij over de mogelijkheid om electrisch te vissen, zowel vanaf de oever als vanaf het water.

Reptielen
verspreidingsonderzoek naar alle in ons land voorkomende soorten.

Sprinkhanen en Krekels
Verspreidingsonderzoek naar alle in ons land voorkomende soorten.

Dagvlinders
Verspreidingsonderzoek naar alle in ons land voorkomende soorten.Speciale aandacht krijgt de verspreiding van het Gentiaanblauwtje in ZO-Twente. Natuurbank Overijssel zet zich in om een zo volledig en actueel mogelijk beeld te krijgen van deze bedreigde vlindersoort. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de terreinbeherende instanties en landgoed Het Lankheet.

Vogels
Vogelonderzoek is zeer divers. Natuurbank Overijssel voert onder andere integrale broedvogelkarteringen uit, doet onderzoek naar winter- en trekvogels en verricht soortspeciefiek onderzoek (o.a. aan de Nachtzwaluw). Bijzondere aandacht schenken wij aan de broedvogels van het agrarische cultuurlandschap. Natuurbank Overijssel werkt verder mee aan verschillende onderzoeken die door SOVON-vogelonderzoek worden georganiseerd.

Terug...
 
 
by Sitework